Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishTechnické požadavky na provoz aplikací Geoportálu ČÚZK

Pro správnou funkčnost Geoportálu, včetně internetového obchodu, není vyžadována podpora Cookies. Pro funkčnost Geoprohlížeče je vyžadována podpora JavaScriptu. Před zpřístupněním veřejnosti je správná funkčnost aplikací vždy testována na aktuálních verzích prohlížečů:
  1. Microsoft Edge 118+
  2. Mozilla Firefox 121+
  3. Safari 16+
  4. iOS Safari 16+
  5. Google Chrome 118+

Zároveň, že je potřeba, aby webový prohlížeč podporoval WebGL2 a byl 64bitový.

Použití Proxy serverů, urychlovačů internetu a optimalizátorů přenosu dat HTTPS protokolu, tj. obecně produktů, které nějakým způsobem mohou zasahovat do přenášených dat a mohou je měnit je problematické. Tyto produkty v některých případech nerespektují standardy používaného HTTPS protokolu (většinou týkající se využívání cache, skrytých polí ve formuláři apod.). Pokud máte problémy, tak:
  1. zkontrolujte, zda nepoužíváte produkt tohoto typu, případně upravte jeho nastavení
  2. vymažte cache (dočasné soubory) prohlížeče
  3. zkuste vynutit nové načtení stránky stisknutím CTRL+F5

Poslední aktualizace: 29.02.2024
Poslední revize:
Autor: 95